Norsk Stabijhoun Klubb

Norsk Stabijhoun Klubb så dagens lys først i 2007, og er organet som legger ned retningslinjer og lover for avl av denne hunden i Norge. NoSK ble en samarbeidende raseklubb etter at Norsk Kennel Klub (NKK) valgte å innvilge søknaden deres i 2008. I september 2015 kunne NoSK registrere om lag 170 eksemplarer av hunden i landet fra Egersund til Tromsø. De fleste av hundene bor hos eiere på Østlandet.

Vanlige hensyn som må tas

Norsk Stabijohoun Klubb setter pris på om eiere rapporterer til dem om dødsfall av hund, inkludert dødsårsak. Mail kan sendes til leder på leder@stabyhoun.net. NoSK oppfordrer også alle sine medlemmer til å ta røntgenbilder av hundenes albuer og hofter når de er 1–2 år gamle. I likhet med andre hunderaser er det fint om klubben så vel som eiere og oppdrettere får vite hundens AD- og HD-status (albueleddsdysplasi og hofteleddsdysplasi).

Med denne informasjonen på plass kan klubben vite hvorvidt slike problemer er utbredt på rasen. For eieres kan dette fortelle om hva hunden kan brukes til, og om eventuelle hensyn som må tas. Dersom du skal importere en hund fra utlandet oppfordres du til å melde fra om det til NoSK. Dette kan gjøres via NKK sine sider. Det er også hos NKK du søker om å bli medlem i NoSK. Kontingenten er på 250 kroner, 50 for familiemedlemmer.

I tillegg må det forventes en kontingent på 160 kroner fra NKK, og denne er uavhengig av antallet hundeklubber du er medlem i. Ellers finnes det regler for å importere hund til Norge, som Mattilsynet har satt opp. Les mer på Mattilsynets nettside for å vite mer om dette; det anbefales at du gjør det i god tid. Planlegger du å importere hund fra Sverige, er det egne regler som gjelder. Sjekk ut jordbruksverket.se for å vite mer.