Velkommen til stabyhoun.net. På denne bloggen vil du finne informasjon, tips og råd om den sjeldne hunderasen Stabyhoun. Dette er en av de mest sjeldne hunderasene i verden, med bare omkring 3500 kjente individer. Rasen er svært ny i Norge og den første kom ikke før i 1988. I Norge var det registrert tilsammen 170 Stabyhouns i Norge.

Et samlingspunkt

At det finnes så få Stabyhouns gjør at det kan være vanskelig å finne informasjon om rasen, oppdrett og dyrehold. Derfor har vi laget denne bloggen, dedikert til hunderasen. Håpet er at det skal bli et sted der du finner alt du trenger å vite og kan komme i kontakt med andre eiere. Enten du er eier av en Stabyhoun, vurderer å bli det eller bare er nysgjerrig på dette vakre dyret.

Usikkert opphav

Stabyhoun eller Stabij har en litt usikker bakgrunn og fordi den er så sjelden er det ikke så lett å finne informasjon. Rasen er en av de to såkalte Frisiske hunderaser, der Wetterhoun er den andre. Friesland er skogområdene nord i Nederland. Men trolig har rasene sin opprinnelse blant hundene som spanske sjømenn tok med seg nordover. Det er på det rene at de Frisiske hunderasene har avstamming fra spanielene.

Lite miljø

Siden rasen er så lite utbredt er det heller ikke noe stort hundemiljø for eiere av Stabyhoun. Det er noe av grunnen til at vi har laget denne bloggen. I 2007 ble det etablert en egen Stabyhoun-klubb og har status som samarbeidende raseklubb med Norsk Kennelklubb.